tel: +48 41 367 61 95

Edukacja wczesnoszkolna
PODSUMOWANIE KONKURSU...
20.11.2018
     Organizatorzy szkolnego
konkursu plastycznego pod hasłem
"Jestem bezpieczny na drodze"
dziękują uczestnikom za liczny w nim udział, którego celem było promowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych...
"Pod zielonym parasolem"
19.11.2018
     Wszystko nas ciekawi, obserwujemy więc co dzieje się wokół nas. Tak wiele słyszymy o niszczeniu Ziemi, przyrody, której przecież jesteśmy częścią. Chcemy być pełnoprawnymi partnerami dorosłych w walce o ochronę naszego środowiska...

Razem dla bezpiecznej przyszłości...
15.11.2018
            Kolejni goście odwiedzili naszą szkołę, byli w różnych mundurach, ale tematem obu spotkań było bezpieczeństwo. Rozmawialiśmy o zachowaniach w szkole, domu, na drodze, a także o udzielaniu pierwszej pomocy...