tel: +48 41 367 61 95

Edukacja wczesnoszkolna
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej
27.09.2012
Pasowanie na ucznia klasy I kończy proces adaptacyjny pierwszoklasistów i rodziców w nowym środowisku, jakim jest szkoła. Adaptacja dotyczy zarówno dzieci, jak i  ich bliskich. Dzieci w tym czasie przyzwyczaiły się i zaakceptowały nową sytuację.
15.06.2012 - MATEMATYCZNY TOR PRZESZKÓD
23.08.2012
Matematyczny Tor Przeszkód to konkurs dla uczniów klas 2 szkoły podstawowej. Uczniowie przez dwa miesiące rozwiązywali przykładowe zadania, rozwiązywali zagadki matematyczne.