tel: +48 41 367 61 95

Edukacja wczesnoszkolna
Wycieczka do Tokarni
25.06.2013
Po kilku próbach udało się wreszcie utrafić w dzień bez deszczu.
Uczniowie z klas II a z wychowawczynią
M. Leśkiewicz i II b z wychowawczynią
B. Jezierską wyjechali na długo planowaną wycieczkę do Tokarni.
Tam czekał już pan Armański ze swoimi kołami garncarskimi i gliną. Każde dziecko własnoręcznie wykonało wazonik, miseczkę lub beczkę. 
 

Dawniej w szkole ...
06.06.2013
21 czerwca uczniowie klasy II b wraz z wychowawcą Barbarą Jezierską odbyli ciekawą lekcję o tematyce patriotycznej w Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego.
KLASOWY OGRÓDEK
04.06.2013
Bardzo lubimy lekcje z przyrody. Na nich dowiadujemy się wiele o naszym środowisku, wykonujemy doświadczenia. Tym razem założyliśmy klasowy ogródek.