tel: +48 41 367 61 95

Profilaktyczne warsztaty 2017/2018

 
 
Rok szkolny 2017/2018
 
 
 
Miejski Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
  
 
 
       Zajęcia mają na celu rozwinąć umiejętności społeczne w grupie. Uczniowie  uczą się  rozumienia siebie i innych, wyrażania emocji w konstruktywny  sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi. 
 
 
 

 
 
Miejski Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych 
 
 
 
     Podczas zajęć uczniowie  poznają swoje mocne strony. Uczą się umiejętności  dobrego współżycia z innymi. 
 
 
 

 
 
STRAŻ MIEJSKA
  

     Dzieci poznają zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z osobami nieznajomymi. 
 
 

 
 
 
 Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 
 

 
Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne uczniów.
 
 
 

 
 
 STRAŻ MIEJSKA
 

 
 Tematem zajęć jest problematyka dotycząca segregacji odpadów 
 
 
 
 
 Miejski Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych
 
 
 
 
 

 
 
 

STRAŻ MIEJSKA

 

 

"Bezpieczna droga ze Strażą Miejską"

 

KLASA

DATA

GODZINY

"0"

 

 

14.09.2017 r.

 

9.40 - 10.25

1 a

10.35 - 11.20

1 b

11.25 - 12.10

 

     Dzieci poznają specyfikę pracy strażnika oraz charakterystykę ubioru i wyposażenia. Zostaną przekazane informacje na temat bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze.