tel: +48 41 367 61 95

Profilaktyczne warsztaty edukacyjne
 
 
  MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH
 
 
 
 
     Celem zajęć jest uświadomienie sobie przez dzieci co to znaczy, że są one członkami rodziny. Mają okazję do zastanowienia się: "Czym jest rodzina"; "Jakie potrzeby zaspokaja". Dzieci uświadamiają sobie, że są jej ważnymi członkami oraz mają określone zadania i czynności do wykonywania w domu.
 
 
 
 
 
 
 
   Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. Uświadomienie uczniom, że  umiejętność porozumiewania się jest podstawą dobrych kontaktów koleżeńskich, małżeńskich i rodzinnych. Brak takich umiejętności może prowadzić do samotności i poczucia bezsilności. Dobra komunikacja to niezbędny warunek, by ludzie mogli rozmawiać z ze sobą w sposób otwarty i nie zagrażający. Otwarta komunikacja wzmacnia relacje między ludźmi.
 
 
 
 
 
STRAŻ MIEJSKA
 
 
 
     Dzieci poznają specyfikę pracy strażnika oraz charakterystykę ubioru i wyposażenia, przekazanie informacji na temat bezpiecznego poruszania się pieszego po drodze.
 
 
 
 
     Kształtowanie umiejętności komunikowania się z innymi, konstruktywne sposoby radzenia sobie ze złością oraz w sytuacjach agresji i przemocy rówieśniczej.
 
 
 
 

 
 
 
 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 
 
 
      Uczniowie wzajemnie poznają siebie. Uczą się zasad współpracy w grupie i poczucia jedności jako klasa.
 
 
 
 
      Zajęcia pokazują jakie są zagrożenia związane z korzystaniem przez dzieci z Internetu, telefonów komórkowych i innych nowych technologii oraz uczą bezpiecznego z nich korzystania.
 
 

 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH
 
 
 
 


    Dzieci uczą się rozpoznawać sytuacje zagrażające  ich bezpieczeństwu w kontaktach z dorosłymi, nieznanymi osobami. Zdobywają wiedzę w zakresie praw dziecka, form przemocy oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem.
 
      Zajęcia rozwijają umiejętności społeczne, uczą budować bezpieczne relacje w klasie oparte na: tolerancji, umiejętności współpracy, empatii, umiejętności odmowy, komunikacji "ja".
 

 

 "STOP - dokuczaniu"

 

KLASA

Data

Godzina

 

3 c

 

13.01.2017 r.

11.25 - 13.15

20.01.2017 r.

11.25 - 13.15

 
 Zajęcia rozwijają umiejętności społeczne, uczą budować bezpieczne relacje
w klasie, uczą szacunku do kolegi/koleżanki oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.