tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Muzyczna drabina dżwięków
07 .10.201
Każdy z nas chciałby nauczyć się grać
na jakimś  instrumencie dlatego, rozpoczęły się cykliczne zajęcia gry na instrumentach, nazwaliśmy je
''w świecie instrumentów''.