tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Świetlica pomaga...
31.01.2017
   Zapraszamy naszych wychowanków
i ich Rodziny do wspólnej akcji
"Pomóżmy ptakom przetrwać zimę".
Prosimy o wykonanie przydomowych
"ptasich stołówek" i dokumentowanie dokarmiania w formie zdjęć i krótkich filmików.
Ptasie stołówki już działają!
04.01.2017
W ramach akcji
"Pomóżmy ptakom przetrwać zimę"
odbyły się warsztaty techniczne, w czasie
których dzieci pod kierunkiem
Pani S.Kaczmarek-Witaszek i Pana M.Pałysa
wykonały  drewniane karmniki dla ptaków.
Podsumowanie akcji Świąteczna paczka
16.12.2016
  14 grudnia 2016r. odwiedziliśmy
dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 
"Kamyk" w Kielcach.
Naszym celem było wspólne kolędowanie oraz przekazanie prezentów zebranych w ramach akcji świetlicowej "Świąteczna Paczka".