tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Szachowe zmagania...
09.10.2018
 
   Gra w szachy pochodzi /prawdopodobnie/ z Indii, z  V - VI wieku n.e., wkład w opracowanie zasad mieli Persowie /Iran/, z ich języka pochodzi powiedzenie  "szach mat", co oznacza "król jest martwy"...

Mój Dom to moja rodzina
08.10.2018
    Moja rodzina i ja
    Rodzina, ach rodzina! To coś wspaniałego, jedynego, to dom, Mama, Tata, Rodzeństwo, Dziadkowie i mnóstwo kuzynów, a ponadto miłość, dobroć, bezpieczeństwo i opieka.

Zadziwiający świat ptaków
07.10.2018
        Wiemy, że są piękne, słyszymy nieraz ich trele, z podziwem obserwujemy wysokie loty, chętnie je też dokarmiamy, a  my - uczniowie 2b jako ptasi patrol - uczestniczyliśmy w XII edycji liczenia ptaków migrujących...