tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Gry i zabawy
25.11.2013
     Główną formą pracy z dziećmi w naszej świetlicy jest zabawa.
Zabawy i gry ruchowe zawierają niezaprzeczalne wartości wychowawcze 
i dydaktyczne.
 
Cykliczne zajęcia sztuki wzualnej
20.11.2013
      Mali twórcy... 
 
   Na zajęciach sztuki wizualnej dzieci tworzyły kolorowe aplikacje na swoich ulubionych koszulkach.
Zajęcia czytelnicze
19.11.2013
     Zajęcia czytelnicze są realizowane
w świetlicy szkolnej na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Otwarcie na literaturę  systematyczne czytanie jest najlepszą drogą do poznania świata.