tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Język rosyjski na wesoło...
19.10.2017
  Odbyły się już drugie zajęcia z j.rosyjskiego. Ich celem jest zachęcenie dzieci do nauki j. rosyjskiego przez zabawę. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i drugich. Poznali niektóre słówka, zwroty grzecznościowe, flagę Rosji...
Konkurs Plastyczno-Recytatorski
16.10.2017
 
Zapraszamy uczniów z klas "0" - III
do udziału w
Konkursie recytatorsko-plastycznym
"Kolorowa jesień"
Konkurs składa się z dwóch etapów...
Pamiątkarstwo Regionalne
02.10.2017
Od października
każdy wtorek o godz. 8.30 
odbywają się zajęcia plastyczne
z cyklu "Pamiątkarstwo regionalne".
   Celem zajęć jest zapoznanie uczniów
z tradycjami i obrzędami regionu świętokrzyskiego oraz rozwijanie zdolności plastycznych uczniów.