tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Zimowy turniej gier i zabaw..
10.02.2018
   09 lutego odbył się
Zimowy Turniej Gier i Zabaw.
Długo trzeba było czekać na sprzyjające warunki pogodowe, aż wreszcie przed samymi feriami można było pobawić się "na zimowo". Do zabaw zimowych wykorzystano sanki i  liny. Był wyścig sanek slalomem między przeszkodami...
Zabawy dzieci według zainteresowań
01.02.2018
    W świetlicy szkolnej dzieci spędzają wiele godzin dziennie. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć realizują i zaspokajają swoje potrzeby, które wynikają z poczucia bezpieczeństwa, szacunku oraz samorealizacji. Wśród tych form bardzo ważną rolę odgrywają zabawy swobodne.
Plastykomania
18.01.2018
  
   Zajęcia dodatkowe z zakresu aktywności plastycznej odbywały się w każdy czwartek w godzinach 9.00-10.00. Były zgodne z rocznym programem autorskim koła plastycznego. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały okazję rozwijania zdolności plastycznych.