tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Zabawy z chustą
09.10.2014
  Chusta animacyjna to kolorowy i lekki spadochron, który pozwala organizować wiele zabaw integrujących grupę. 
Chusta gwarantuje .... dużo ruchu pełnego dobrej zabawy.
Projekt Jak dobrze być zdrowym
30.09.2014
   W naszej świetlicy prowadzone są zajęcia wychowania prozdrowotnego pod hasłem
"Jak dobrze być zdrowym".
Uczestnicy to uczniowie klas pierwszych
i drugich. 
 
 
 
Spotkania z książką
25.09.2014
  Zajęcia czytelnicze kształtują wrażliwość dzieci na piękno żywego słowa, dają okazję do przeżyć estetycznych i intelektualnych, rozwijają język, pamięć, wyobraźnię, uczą myślenia, poprawiają koncentrację.