tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Spacery, spacery...
01.10.2015
   Spacery i wycieczki to jedna z form rozbudzania zainteresowań  przyrodniczych dzieci. Stanowią spotkanie z pięknem natury
i pięknem ludzkiej  twórczości.
  Spacery spełniają znaczącą rolę w procesie wychowania dzieci i  zapoznania ich
z otaczającym światem.
Zajęcia plastyczne
27.09.2015
Twórczość plastyczna jest bardzo ważną formą działalności dziecka. W procesie tworzenia dziecko wyraża swoje myśli, sposób postrzegania świata, uzewnętrznia swoje uczucia i emocje, rozwija wyobraźnię oraz kształtuje swoje poczucie estetyki.
Poranek z książką
21.09.2015
Bardzo lubimy codzienne poranki z ciekawą książką. Dzisiaj słuchaliśmy ,,Co to znaczy...'' Krzysztofa Kasdepke. Pod kierunkiem pani A.Król wykonaliśmy kolorowe zakładki do książek.