tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Fabryka Inspiracji Plastycznych
23.05.2017
    Twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka. Zajęcia prowadzone są w formie zabaw plastycznych, które pomagają dzieciom rozwijać wyobraźnie, twórcze myślenie oraz sprawność manualną, przy zastosowaniu szerokiego wachlarza technik i form plastycznych.
 

Chronimy dzieci
16.05.2017
   W dniach 8 i 15 maja 2017r.  odbyły się kolejne zajęcia dla oddziału przedszkolnego w ramach programu "Chronimy dzieci"
Tematy zajęć: 
 
"Dobry i zły dotyk", 
"Moje ciało należy do mnie".
Ruch to zdrowie...
25.04.2017
  
  Dzieci ze szkolnej świetlicy korzystają z pobliskiego placu zabaw jeśli tylko pozwala na to pogoda. Ruch wyraża naturalną radość życia dziecka, przyczynia się do jego dobrego samopoczucia i poprawia ogólny stan zdrowia.