tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Informacje dla rodzica...
04.09.2019
  
   Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  6.30 - 17.00 Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. Wszelkie zmiany dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy przez osoby inne, niż wskazano w karcie przyjęcia muszą być udokumentowane...

Witamy w szkole i świetlicy!
29.08.2019
  
    Wakacje minęły tak szybko, ale szkoła na pewno zatęskniła za nami, podobnie jak my za nią.
   Lubimy "15" i naszą świetlicę, a nowy rok - to nowe wyzwania...
 
 
Zabawy na świeżym powietrzu
05.06.2019
   Słoneczko zawitało do nas na dobre, dlatego wykorzystujemy tę piękną pogodę i spędzamy jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Cieszy nas każde wyjście na boisko, choć bardziej cieszy pobliski plac zabaw...