tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Edukacja zdrowotna
03.03.2018
   
     2 marca 2018 r. odbyły się kolejne zajęcia z zakresu "Wychowania prozdrowotnego w świetlicy szkolnej"  na temat: Od kogo (od czego) zależy to, czy będę się dobrze czuł?

Zimowy turniej gier i zabaw..
10.02.2018
   09 lutego odbył się
Zimowy Turniej Gier i Zabaw.
Długo trzeba było czekać na sprzyjające warunki pogodowe, aż wreszcie przed samymi feriami można było pobawić się "na zimowo". Do zabaw zimowych wykorzystano sanki i  liny. Był wyścig sanek slalomem między przeszkodami...
Zabawy dzieci według zainteresowań
01.02.2018
    W świetlicy szkolnej dzieci spędzają wiele godzin dziennie. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć realizują i zaspokajają swoje potrzeby, które wynikają z poczucia bezpieczeństwa, szacunku oraz samorealizacji. Wśród tych form bardzo ważną rolę odgrywają zabawy swobodne.