tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Konkurs plastyczny
07.10.2019
    Zapraszamy do udziału w rodzinnym konkursie plastycznym.
Tytuł konkursu:
   MÓJ CZWORONOŻNY PRZYJACIEL
  Jest to konkurs plastyczny dla wszystkich chętnych młodych artystów z klas 0-III oraz ich rodzin... 
Zajęcia ukierunkowane
03.10.2019
   
 
    Tygodniowy harmonogram zajęć ukierunkowanych, rozwijających zainteresowania dzieci...
Informacje dla rodzica...
04.09.2019
  
   Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  6.30 - 17.00 Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. Wszelkie zmiany dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy przez osoby inne, niż wskazano w karcie przyjęcia muszą być udokumentowane...