tel: +48 41 367 61 95

Świetlica
Plastykomania
18.01.2018
  
   Zajęcia dodatkowe z zakresu aktywności plastycznej odbywały się w każdy czwartek w godzinach 9.00-10.00. Były zgodne z rocznym programem autorskim koła plastycznego. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały okazję rozwijania zdolności plastycznych.

Muzyka, taniec i śpiew...
12.01.2018
    W ramach zajęć dodatkowych z zakresu aktywności muzyczno-ruchowej dzieci ćwiczyły swój śpiew, brały udział w zabawach muzyczno-ruchowych, grały na różnych instrumentach,  tańczyły, a także wypoczywały podczas ćwiczeń relaksacyjnych. 
Zabawy z językiem rosyjskim
03.01.2018

     W ramach zajęć dodatkowych świetlicy szkolnej uczniowie klas 1a i 2a uczą się języka rosyjskiego. Pani mgr J. Januchta-Szyszka prowadzi zajęcia dla najmłodszych poprzez zabawę.