tel: +48 41 367 61 95

O Świetlicy


    " KIEDY ŚMIEJE SIĘ DZIECKO,
 
                  ŚMIEJE SIĘ CAŁY ŚWIAT "

                                                       

                                                                  Janusz Korczak

 

Co oferuje dzieciom świetlica
 

działająca w Szkole Podstawowej nr 15 w Kielcach:Oferujemy:

 

 

 • opiekę nad dziećmi przed zajęciami lekcyjnymi i po ich
     zakończeniu w bezpiecznym i miłym otoczeniu,
 • smaczne obiady przygotowywane w naszej kuchni,
 • atrakcyjne zajęcia czytelnicze, komputerowe, plastyczne,
    muzyczne i taneczne,
 • wycieczki edukacyjne,
 • spacery,
 • spotkania z ciekawymi ludźmi (aktorami, malarzami,
    przedstawicielami służb    mundurowych, itp.),
 • zabawy na świeżym powietrzu,
 •  odrabiane lekcji na życzenie rodziców,
 • rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci.

  

     Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły.

 

    W świetlicy obowiązuje regulamin. Obejmuje on zasady zachowań, których należy przestrzegać podczas pobytu w placówce.


  Kierownikiem świetlicy jest:  mgr Lidia Skowronek

 

  Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy: 

 

mgr Bożena Bedla,  mgr  Agnieszka Królmgr Marcin Pałys,  mgr Ewa Ślusarczyk,

mgr Przemysław Długosz,  mgr Łukasz Sędek,  mgr Małgorzata Szałas


Naczelnym celem jest:

- zapewnienie opieki wychowawczej uczniom 
- rozwijanie zainteresowań oraz zdolności manualnych dzieci
- propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu
- stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku

 

      Uczniowie mają możliwość korzystania z płatnych obiadów w stołówce szkolnej.

W trakcie codziennych zajęć zapewnia się dzieciom zorganizowaną opiekę wychowawczą, warunki do pracy własnej, pomoc w nauce, a także rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. 

   Nauczyciele układają tematykę zajęć według następujących rodzajów działalności: plastycznej, muzycznej, ruchowej, przyrodniczej.

    W pracy stosują elementy socjoterapii, prowadzą pracę wyrównawczą, kształtują postawy prospołeczne, uczą rozwiązywania konfliktów poprzez komunikację i  zachowania asertywne.  

   Dzieci korzystające ze świetlicy biorą udział w  różnego rodzaju konkursach organizowanych na terenie szkoły i poza nią. Pracownicy świetlicy systematycznie organizują ekspozycje prac plastycznych dzieci.

   Wszystkie podejmowane działania mają na celu promowanie naszej szkoły oraz przygotowanie dzieci do racjonalnego spędzania wolnego czasu .