tel: +48 41 367 61 95

Sponsorzy
Działania charytatywne są bardzo modne w dzisiejszych czasach szczególnie wśród firm. Wspieranie edukacji młodych ludzi zasługuje na szczególną pochwałę i wpływa pozytywnie na wizerunek Twojej firmy wśród klientów. Szkołę można wspierać na różne sposoby, nie tylko materialnie. Możesz zorganizować wycieczkę w ciekawe miejsce, wesprzeć swoją pracą i obecnością szkolną imprezę - sposobów jest wiele...
 
Gorące podziękowania dla wszystkich Wspaniałych Firm, Instytucji oraz Wyjątkowych Osób za wszelkie wsparcie rzeczowe i finansowe pomocne w jak najlepszym wychowywaniu i kształceniu dzieci uczęszczających do naszej szkoły. Szczególne słowa podziękowania za pomoc udzieloną szkole należą się dwóch firmom z branży nowych technologii: 
 


 


Wszystkie firmy i osoby, które chcą przystąpić do grona naszych sponsorów prosimy o  kontakt z Dyrekcją szkoły pod nr tel.: 41 367 61 95. W ramach sponsoringu oferujemy reklamę na stronie internetowej szkoły.  
"Edukacja jest droższa od złota"