tel: +48 41 367 61 95

Formy gromadzenia i wydatkowania funduszy
1. Rada gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności Szkoły z następujących źródeł: 
  • ze składek rodziców 
  • z wpłat osób fizycznych i prawnych 
  • z dochodowych imprez organizowanych przez Radę na rzecz Szkoły 
  • z pożytku z własnego majątku Rady i użyczanego majątku Szkoły 
2. Składka rodziców odzwierciedla odpowiedzialność rodziców za prawidłowe i zgodne z ich wolą i oczekiwaniami funkcjonowanie Szkoły 
3. Wysokość składki - stawkę ustala Plenarne zebranie Rady 
4. Jeśli do Szkoły uczęszcza więcej niż jedno dziecko tych samych rodziców to: 
  • składka na najstarsze z uczęszczających do Szkoły dzieci wynosi 100% stawki 
  • składka na drugie z kolei- pod względem wiekowym, uczęszczające do Szkoły dziecko wynosi 50% stawki 
  • składka na trzecie i następne dzieci, uczęszczające do Szkoły nie obowiązuje 
5. Wydatkowanie środków Rady odbywa się na podstawie Preliminarza Wydatków Rady na dany rok szkolny, zatwierdzonego przez Prezydium Rady i publikowanego przez nie na Plenarnym Zebraniu Rady 
6. W celu normalnej obsługi finansowej Prezydium Rady może zakładać konto w banku 
 
Aktualne wysokości składek

1. Składka za jedno dziecko wynosi 35zł
2. Składka za drugie dziecko w przypadku uczęszczania rodzeństwa do ZSO nr 6 w Kielcach wynosi 17,50 zł
3. Składka za trzecie i kolejne dziecko w przypadku uczęszczania rodzeństwa do ZSO nr 6 w Kielcach wynosi 0,00zł
Wpłat można dokonywać w sekretariacie ZSO nr 6 w Kielcach lub przelewem na nr konta: