tel: +48 41 367 61 95

Rada Rodziców


Zapraszamy do wspierania naszej szkoły.
Wszystkim sponsorom i dobrodziejom z góry dziękujemy.
Wpłat można dokonywać przelewem na nowy nr konta:
 
72114020040000330259519316
 

Adres e-mail  do korespondencji z Radą Rodziców

 

radarodzicowsp15kielce@gmail.com 

 

 

radarodzicowsp15kielce@gmail.com

 

 
Aktualne wysokości składek:
  • Składka za jedno dziecko wynosi 35zł
  • Składka za drugie dziecko w przypadku uczęszczania rodzeństwa do SP nr 15 w Kielcach wynosi 17,50 zł
  • Składka za trzecie i kolejne dziecko w przypadku uczęszczania rodzeństwa do SP nr 15 w Kielcach wynosi 0,00zł
 

 

Prezydium Rady Rodziców przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 
Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI w Kielcach
Nowe Prezydium Rady Rodziców ukonstytuowało się w październiku 2018 r. 
 
 
Przewodniczący Rady Rodziców 
Pan Maciej Kowalik
V-ce Przewodnicząca    -
Pani Angelina Dębiec
Skarbnik    -
Pani Ilona Świercz

 

Sprawdź koniecznie: