tel: +48 41 367 61 95

Rada Rodziców
Zapraszamy do wspierania naszej szkoły.
Wszystkim sponsorom i dobrodziejom z góry dziękujemy.
Wpłat można dokonywać przelewem na nr konta:
 
27 1020 2629 0000 9902 0008 9631
 
 
 
Aktualne wysokości składek:
  • Składka za jedno dziecko wynosi 35zł
  • Składka za drugie dziecko w przypadku uczęszczania rodzeństwa do SP nr 15 w Kielcach wynosi 17,50 zł
  • Składka za trzecie i kolejne dziecko w przypadku uczęszczania rodzeństwa do SP nr 15 w Kielcach wynosi 0,00zł

 

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI w Kielcach
Nowe Prezydium Rady Rodziców ukonstytuowało się w październiku 2016 r. Przewodniczącym Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 został Pan Mariusz Olszewski
V-ce Przewodniczącą - Pani Marta Rzędowska
Sekretarzem - Grażyna Sobierajska-Biernat
 
Wybrane zagadnienia z regulaminu uchwalonego 21-10- 2009

1. Reprezentacja rodziców przyjmuje nazwę Rady Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach. 
2. Dopuszcza się możliwość dla potrzeb wewnętrznych Zespołu Szkól Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach, zwanego dalej Szkołą - używania nazwy reprezentacji rodziców zamiennie tj. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach lub Rada Rodziców Gimnazjum nr 6 w Kielcach. 
 
Rada posługuje się pieczątką firmową - podłużną o treści:
"Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Kielcach"

Sprawdź koniecznie: