tel: +48 41 367 61 95

Warsztaty profilaktyczne 2017/2018
 
 
Rok szkolny 2017/2018
 
 
 

 
  MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 
 
 

Zajęcia uczą budować bezpieczne relacje oparte na: tolerancji, umiejętności wyszukiwania mocnych stron. Podnoszą poczucie własnej wartości oraz rozwijają umiejętności społeczne uczniów.

 
 
 

 
 
 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 

 
   Podczas zajęć uczniowie uczą się rozumienia siebie oraz innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb, wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi. 
 
 

 
 
 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 
 
 
 
     Podczas zajęć uczniowie uczą się rozumienia siebie oraz innych, rozpoznawania i zaspokajania własnych potrzeb, wyrażania emocji w konstruktywny sposób, lepszego radzenia sobie z różnymi problemami, umiejętności  dobrego współżycia z innymi.
 
 
 
 
 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 
 
 
    Zajęcia uczą budować bezpieczne relacje oparte na: tolerancji, umiejętności wyszukiwania mocnych stron. Podnoszą poczucie własnej wartości oraz rozwijają umiejętności społeczne uczniów.
 
 
 
 
 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 
     
 
      Zajęcia mają na celu nauczenie dzieci empatii i radzenia sobie w sytuacji, gdy ktoś im dokucza.
 
 
 
 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 
 
 
      Zajęcia mają na celu właściwe kształtowanie relacji w grupie i uczenie umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z dokuczaniem, przemocą i agresją w grupie.
 
 
 
 
  STRAŻ MIEJSKA
 
 
    Uczniowie zapoznają się z zagrożeniami jakie niesie Internet: m.in. cyberprzemoc. Uwrażliwienie ich na specyfikę problemu (konsekwencje zarówno dla ofiar jak i sprawców).
 
 
 
 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 
 
 
      Zajęcia rozwijają umiejętności społeczne, uczą budować bezpieczne relacje w klasie oparte na: tolerancji, umiejętności współpracy, empatii, umiejętności odmowy, komunikacji.
 
 
 
 
 
 
      Uczniowie poznają techniki odprężania i odreagowywania stresu.
 
 
 
 
 
 
      Zajęcia mają na celu właściwe kształtowanie relacji w grupie i uczenie umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z dokuczaniem, przemocą i agresją w grupie.
 
 
 

 
 
 
 DZIAŁ PROFILAKTYKI I EDUKACJI PROCTER&GAMBLE
 
 
 
 
    Program obejmuje:
  • działania edukacyjne o dojrzewaniu i zmianach zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania
  • menstruacji
  • higienie
     Ma na celu zdobycie wiedzy i lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emocjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania oraz zaakceptowanie siebie.
 
 

 
 
 STRAŻ MIEJSKA
 
 
 
 Tematem zajęć są:
  • zachowania ryzykowne - uzależnienia
  • agresja - przemoc
  • odpowiedzialność prawna
 
 

 
 
IV Komisariat Policji
 

 
      

     Uczniowie dowiedzą się jakie są zagrożenia w sieci, poznają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.  Zdobędą wiedzę z zakresu przepisów prawa, a także poznają sankcje za ich naruszenie.