tel: +48 41 367 61 95

Warsztaty profilaktyczne

 
 
Rok szkolny 2018/2019
 
 
Policja
  
 
 
 

 
 Policja
 
 
 
 
 
 
  Policja
 
 
 
 
 
 
 
 Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
 
 
 
     Zajęcia mają na celu nauczenie dzieci empatii i radzenia sobie w sytuacjach, gdy ktoś im dokucza.
 


 
Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  
 

 
 

 
 Straż Miejska
 
 
     Uczestnicy poznają obowiązujące przepisy prawne dotyczące postępowania ws. nieletnich - wyłączenie odpowiedzialności, procedury dotyczące postępowania z nieletnimi sprawcami wykroczeń i przestępstw.
 
 
 

 
 
 Straż Miejska
 
 
     Zapoznanie uczniów z zagrożeniami jakie niesie Internet - cyberprzemoc oraz uwrażliwienie ich na specyfikę problemu.