tel: +48 41 367 61 95

Warsztaty profilaktyczne 2016/2017
 
 
 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
 
 
 
 
 
      Zajęcia mają na celu nauczenie dzieci empatii i radzenie sobie w sytuacji, gdy ktoś im dokucza.
 
 
 

 
 
 
 
 
      Zajęcia rozwijają umiejętności społeczne, uczą budować bezpieczne relacje w klasie oparte na: tolerancji, umiejętności współpracy, empatii, umiejętności odmowy, komunikacji .
 
 

 
 
 
 
Dzieci poznają różne techniki uczenia się.
 
 
 
      Zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w oparciu o program "Spójrz inaczej" na temat relacji w grupie.
 
 
 
 
 STRAŻ MIEJSKA
 
 
 
  Tematem zajęć są:
  • zachowania ryzykowne - uzależnienia
  • agresja - przemoc
  • odpowiedzialność prawna
 
 
 
MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH 
 
 
 
 
 
      Uczniowie poznają nowe sposoby skutecznego uczenia się, nabywania umiejętności szkolnych, przystosowania do nowych warunków w procesie nauczania.
 
 
 
     Zajęcia pokazują jakie są zagrożenia związane z korzystaniem przez uczniów z Internetu i środków multimedialnych oraz uczą bezpiecznego z nich korzystania.
 
 
 
 
 
      Zajęcia w klasach 5 mają na celu właściwe kształtowanie relacji w grupie i uczenie umiejętności współpracy, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z dokuczaniem, przemocą i agresją w grupie.
 
 
 
 
 DZIAŁ PROFILAKTYKI I EDUKACJI PROCTER&GAMBLE
 
 
 
 
      Program obejmuje działania edukacyjne o dojrzewaniu i zmianach zachodzących w organizmie w okresie dojrzewania; menstruacji; higienie. Ma na celu zdobycie wiedzy i lepsze zrozumienie przemian fizycznych i emocjonalnych zachodzących w okresie dojrzewania oraz zaakceptowanie siebie.