tel: +48 41 367 61 95

Finały Mistrzostw Kielc w Tenisie Stołowym Dziewcząt

 

 

    Finały Mistrzostw Kielc w Tenisie Stołowym Dziewcząt odbyły się 13 stycznia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 32 na Barwinku. Organizatorem był Szkolny Związek Sportowy.

 

Celami i zadaniami zawodów pod patronatem SZS było:

  • aktywne uczestniczenie dzieci i młodzieży w szkolnych i międzyszkolnych imprezach sportowych, stanowiące kontynuację celów i zadań wychowania fizycznego i zdrowotnego
  • przeciwdziałanie postępującym zjawiskom zachowań patologicznych poprzez uczestnictwo dzieci w zajęciach rekreacyjno6sportowych oraz w imprezach sportowych
  • tworzenie każdemu dziecku warunków do czynnego uczestniczenia w różnych formach aktywności sportowej
  • upowszechnianie sportu wśród ogółu dzieci i młodzieży
  • poszerzanie procesu szkolenia dzieci z uwzględnieniem ich rozwoju biologicznego
  • ocena pracy i osiągnięć szkół w sporcie
 

    Naszą szkolę reprezentowały:

  1. Kasia Gądek
  2. Sylwia Pulut

Obie uczennice uczęszczają do klasy VIb. Jako drużyna wywalczyły brązowy medal oraz puchar, plasując się na III miejscu w Kielcach.

 

Opiekunem drużyny była mgr Bożena Mrozińska.

 

Gratulujemy sukcesu!!!


Galeria zdjęć