tel: +48 41 367 61 95

Ogłoszenia

Zapraszamy chętnych uczniów klas 4-7 SP
do udziału
w Świątecznym Konkursie Plastycznym
 "Ozdoba Choinkowa"
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy uczniów klas IV-VI
do udziału  
w V Cyklicznym Konkursie
Profilaktyczno-Plastyczno-Literackim
  pod hasłem:  
"Przed rakiem o krok przez okrągły rok"
 
 
 

 
 
 
 
   Zapraszamy uczniów klas IV-VII
kieleckich szkół podstawowych
do udziału
w Międzyszkolnym Konkursie Literacko-Plastycznym
poświęconym Tadeuszowi Kościuszce