tel: +48 41 367 61 95

Egzamin ósmoklasisty
 
 
 
     Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I-VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:
  • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
  • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w  zakresie szkoły podstawowej - w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
  • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.
 
     Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
 
Egzamin ósmoklasisty 2019 uczniowie zdawać będą
w dniach 15-17 kwietnia.
 
     Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Informacje o egzaminie pochodzą ze stron internetowych CKE oraz OKE w Łodzi