tel: +48 41 367 61 95

Podziękowania

Serdeczne podziękowania kierujemy do przedstawicieli instytucji i firm kieleckich, bez których projekt ten nie mógłby się odbyć.

 

A są to:

 

Pan Wojciech Lubawski, Prezydent Miasta Kielce

Pan Andrzej Sygut, Wiceprezydent Miasta Kielce

Pan Kazimierz Mądzik, Kurator Świętokrzyski

Pan Tomasz Pleban, Wicekurator Świętokrzyski

Pan Tomasz Lato, Wójt Gminy Masłów

Pan Sławomir Kopacz, Wójt Gminy Bieliny

Pan Robert Jaworski, Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny

Pan Mieczysław Tomala, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach

Pan Michał Sołowow, Honorowy Konsul Generalny Rumunii w Kielcach

Pan Hubert Stęplewski, Asystent Honorowego Konsula Generalnego Rumunii w Kielcach

Pan Jan Reklewski, Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Pan Mirosław Jaworski, przedstawiciel Nadleśnictwa Łagów

Pan Aleksander Sieradzan, Prezes Zarządu Firmy Lewiatan Kielce

Pan Tomasz Miłosz, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny Firmy Stokota

Pan Henryk Milcarz, Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny Wodociągów Kieleckich

Pani Anna Tomaszewska, Prezes WSP "Społem" w Kielcach

Pan Mieczysław Różycki, Prezes Firmy MARAR w Bielinach

Pan Józef Banak, właściciel agencji reklamowej ?Pi?

Pan Sylwester Fąfara, właściciel Agencji Reklamy i Handlu - Poligrafik

Pan Marek Harabin, współwłaściciel firmy Handel i Usługi Rtv M J M

 

Serdeczne podziękowania kierujemy również do rodziców naszych uczniów, którzy gościli w swoich domach rumuńską młodzież, a także do rodziców, którzy pomagali nam zrealizować atrakcyjny program pobytu uczniów z Satu Mare na Kielecczyźnie, w tym szczególnie do:

pani Marty Rzędowskiej, 

pani Grażyny Zegadło,

pani Jolanty Cedro,

pani Moniki Wineckiej-Drogosz,

pana Cezarego Papaja,

pani Moniki Korus 

pana Sławomira Warzechy.

 

Realizatorzy projektu "Po tej samej stronie Karpat" ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach:

dyrektor Elżbieta Rasała

wicedyrektor Anna Minkina

kierownik świetlicy szkolnej Lidia Skowronek

 

Nauczyciele: Elena Jaworska (pomysłodawczyni projektu i tłumaczka z języka rumuńskiego), Elwira Jama, Monika Łodej, Barbara Ozimirska, Agnieszka Merwart, Lucyna Prędka, Marzena Bieniek, Agnieszka Król, Iwona Fatyga we współpracy z Zofią Bednarowską-Baltaza, Elżbietą Nowak-Pardyką, Elżbietą Barańską i Krzysztofem Januchtą

 

Księgowość i rachunki: Katarzyna Świątek