tel: +48 41 367 61 95

Cele projektu i koordytorzy

Rok szkolny 2017/2018

 

Projekt edukacyjny

Wymiana młodzieży polsko-rumuńskiej

Kielce - Satu Mare

rok szkolny 2017/2018

 

1.     Tytuł projektu: "Po tej samej stronie Karpat"

 

 

2.     Szkoły biorące udział w projekcie:

 

 

Szkoła Podstawowa nr 15 z oddziałami gimnazjalnymi w Kielcach - Polska

Adres: ul. Leszczyńska 8, 25 - 321 Kielce, tel. +48 41 367 61 95

http://www.zso6.kielce.edu.pl/

Koordynatorzy projektu: Elena Jaworska, Elwira Jama, Monika Łodej

 

 

 

 

- Scoala Gimnazială Mircea Eliade w Satu Mare - România

Adres: Satu Mare 440152, tel. +40 261 742 290

http://scoalamirceaeliade.ro/

Koordynatorzy projektu: Sălăgean Mariana, Şimonca Anca, Burian Simina, Szabo Iolanda, PuşcaşAlina, Matyas Beata

Patronat nad projektem: prof. Ioan Valeriu

 

 

3.     Cele główne projektu:

-  poznanie historii, tradycji, kultury polskiej i rumuńskiej,

ü              -  kształtowanie umiejętności komunikacji pomiędzy różnymi kulturami.

 

4.     Cele szczegółowe projektu:

  •  łamanie stereotypów w postrzeganiu różnych narodowości,
  •  nawiązanie przyjaźni pomiędzy młodzieżą polską i rumuńską,
  •  zaangażowanie uczniów w działalność plastyczną, literacką, artystyczną,
  •  integracja społeczności szkolnej poprzez wspólnie działanie,
  •  kształtowanie umiejętności:

-       pracy w grupie,

-       formułowania problemów,

-       formułowania celów,

-       planowania i organizacji własnej pracy,

-       korzystania z różnych źródeł informacji,

-       klasyfikowania informacji z punktu widzenia celów (projektu),

-       integrowania wiedzy z różnych przedmiotów nauczania,

-       krytycznego analizowania informacji (oceny ich wiarygodności),

-       zapisywania i prezentowania zebranych materiałów (w różnych formach),

-       przygotowywania wystąpienia publicznego,

-       formułowania i wyrażania własnych opinii,

-       słuchania opinii wyrażanych przez innych,

-       samodzielnego uczenia się,

-       twórczego myślenia.

  •  rozwijanie kompetencji językowych  w zakresie posługiwania się językiem angielskim.

 

5.     Ramowy harmonogram działań:

 

 

Lp.

Działania

Termin

1

nawiązanie kontaktu i współpracy pomiędzy przedstawicielami szkoły polskiej i rumuńskiej

 

 

 

czerwiec / lipiec 2017

2

opracowanie założeń projektu

 

 

lipiec 2017

3

przygotowanie wstępnego, a następnie szczegółowego planu działań oraz kosztorysu projektu

 

 

 

lipiec -  wrzesień 2017

4

przedstawienie celów, założeń, harmonogramu i kosztorysu projektu Radzie Pedagogicznej i rodzicom

 

 

wrzesień/październik 2017

5

przygotowanie młodzieży polskiej do wyjazdu do Rumunii (prezentacja o szkole, zdobycie informacji o kulturze i historii regionu, do którego się wybieramy) i młodzieży rumuńskiej do przyjęcia gości

 

 

wrzesień/październik 2017

6

wyjazd młodzieży polskiej do Satu Mare w Rumunii 

 

15 - 19 X 2017

7

przygotowanie uczniów SP nr 15 na przyjazd młodzieży z Satu Mare (m.in. opracowanie imprez integracyjnych i gry miejskiej ?Śladami Tadeusza Kościuszki po Kielcach?)

 

 

XI - IV 2017

7

wizyta młodzieży rumuńskiej w Kielcach

 

 

23 - 27 kwietnia 2018 r.

9

opracowanie dokumentacji wymiany młodzieży np. informacje na stronie internetowej szkoły, w prasie, w lokalnej telewizji.

wg terminów wyjazdów uczniów