tel: +48 41 367 61 95

Szkolne dokumenty
 Statut szkoły (od 31.08.2015)
pobierz plik
>>statut<<
 Regulamin oceniania - średnia ważona (od II półrocza 16/17)
pobierz plik
  Koncepcja pracy szkoły
pobierz plik
koncepcja
 Procedura zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności  
 (Gimnazjum)

pobierz plik
 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
pobierz plik
 Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
 w ZSO6 w Kielcach.

pobierz plik
 Regulamin ocen z zachowania (od 11.2017) 
pobierz plik