tel: +48 41 367 61 95

Szkolne dokumenty
 Statut szkoły (od 31.08.2015)
pobierz plik
>>statut<<
 Regulamin oceniania i oceny z zachowania (aktualizacja 2017/2018)
pobierz plik
  Koncepcja pracy szkoły
pobierz plik
koncepcja
 Procedura zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności  
 (Gimnazjum)

pobierz plik
 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
pobierz plik
 Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
 w ZSO6 w Kielcach.

pobierz plik
Diagnoza środowiska szkolnego w SP 15
 pobierz plik