Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach/ Oferta szkoły » Szkolne dokumenty

tel: +48 41 367 61 95

Szkolne dokumenty
 Statut szkoły (27.11.17r.)
pobierz plik
statut
 Regulamin oceniania i oceny z zachowania (aktualizacja 2017/2018)
pobierz plik
  Koncepcja pracy szkoły
pobierz plik
koncepcja
 Procedura zwalniania i usprawiedliwiania nieobecności  
 (Gimnazjum)

pobierz plik
 Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły
pobierz plik
 Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego
 w SP15 w Kielcach.

pobierz plik
  Diagnoza środowiska szkolnego w SP 15
 pobierz plik