tel: +48 41 367 61 95

RODO
RODO W SZKOLE
 
 
Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Administratorem  Danych Państwa i Państwa Dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 15 w Kielcach, reprezentowana przez Dyrektora Elżbietę Rasała.
 
Mamy siedzibę w Kielcach na ul. Leszczyńskiej 8. Możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: listownie, poprzez email na adres sekretariat@sp15.kielce.eu, lub tel. 413676195 oraz 413676924.
 
 
Po co potrzebne są nam Państwa dane osobowe?
Dane Państwa i Państwa Dzieci są nam potrzebne, abyśmy mogli skontaktować się z Państwem w sprawach związanych z potrzebami Dziecka, kontrolować jego obecności, oceniać i wpisywać oceny do dziennika elektronicznego, mieć możliwość kontaktowania się z Państwem, pokazywać sukcesy Państwa Dziecka na stronie internetowej Szkoły.
 

Jak długo będziemy wykorzystywać Państwa dane?
Państwa dane osobowe oraz dane Państwa Dziecka będziemy przetwarzać w okresie Jego nauki w naszej Szkole, a także archiwizować przez okres ustalony przez przepisy prawa.
 
 
Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe?
Nikomu nie udostępniamy Państwa danych bez wyrażenia odpowiedniej zgody.
 
 
Komu powierzamy Państwa dane?
Jednymi instytucjami, którym powierzamy dane osobowe  są: osoby dbające o zdrowie Dzieci w naszej Szkole, a także firma Vulcan.
 
 
Do czego służy monitoring?
Monitoring zewnętrzny na terenie szkoły służy do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa Dzieciom oraz Pracownikom Szkoły.
 

Inspektor ochrony danych osobowych
Rafał Januchta, tel. 41-36-76-195,
e-mail: r.januchta@sp15.kielce.eu