tel: +48 41 367 61 95

Rekrutacja


 
 
Zapraszamy
do naszej szkoły!
sekretariat@sp15.kielce.eu 
 
  11.03.2019
z
aczynamy zapisy
do klasy I Szkoły Podstawowej
 
 
 
 
 
 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W KIELCACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


 Informacje o zapisie dzieci do Oddziału Przedszkolnego
 przy szkole podstawowej


 
Elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych
 logowanie możliwe od 19 marca 2019 

 
 Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów 
 przedszkolnych i klas pierwszych


zasady rekrutacji

  Informacje o zapisie dzieci do klasy I szkoły podstawowej
  (dzieci z obwodu)

informacja
o zapisie


 Terminy rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej
 (dzieci spoza obwodu)

terminy rekrutacji

 Karta zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej
 (dzieci z obwodu)

pobierz
kartę


 Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej    
 (dzieci spoza obwodu)

pobierz
wniosek


 Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców - proces 
 rekrutacji

pobierz
klauzulę


REKRUTACJA DO SZKÓŁ ŚREDNICH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020


Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzona jest w elektronicznym systemie, na stronie internetowej https://kielce.e-omikron.pl

strona elektronicznej rekrutacji

Zasady rekrutacji dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów są takie same. Postępowanie rekrutacyjne dla wszystkich Kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzone jest w tym samym czasie, w tym samym systemie, ale do odrębnych klas. Oferta klas dla absolwentów szkół podstawowych i absolwentów gimnazjów jest taka sama.

Zasady działania systemu elektronicznej rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

zasady
działania