tel: +48 41 367 61 95

Rekrutacja


 
 
 
Zapraszamy
do naszej szkoły!
sekretariat@sp15.kielce.eu 

 
 

 
 
 
 
 
REKRUTACJA 2018/2019
 Informacje o zapisie dzieci do szkoły podstawowej
  >> pobierz informację
 Karta zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej
  >> pobierz kartę
 Zasady rektrutacji do publicznych przedszkoli
 i oddziałów przedszkolnych
  >> zasady rekrutacji
 Elektroniczna rekrutacja do publicznych przedszkoli
 i oddziałów przedszkolnych
 logowanie możliwe od 19.04.2018r. do 27.04.2018r.
  >> link do strony