tel: +48 41 367 61 95

Wolontariusze
 
 
     W tym roku szkolnym pracowała u nas wolontariuszka z Czech Martina Hladilova, a obecnie jest wolontariusz z Hiszpanii Victor Serrano Rumbo.
 
     Victor pochodzi z miejscowości Caceres, położonej w zachodniej części Hiszpanii. Ma 23 lata i jest studentem Universidad de Extremadura na kierunku - wychowanie fizyczne (specjalność piłka nożna). Został mu jeszcze jeden  rok nauki, by uzyskać wymarzony tytuł magisterski.
 
     Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. W naszej szkole Victor zdobył już sympatię wszystkich uczniów. Od początku z wielkim zaangażowaniem, uśmiechem i pomysłami ruszył do pracy: 
  • pomaga w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego w klasach piątych i szóstych
  • prowadzi zajęcia sportowe z piłki nożnej
  • opiekuje się dziećmi w świetlicy szkolnej
  • uczestniczy w lekcjach języka angielskiego
  • prowadzi z najmłodszymi uczniami naszej szkoły lekcje języka hiszpańskiego
  • w ramach rozwijania  kompetencji językowych we wszystkich  klasach IV prowadzi lekcje angielsko-hiszpańskie
 
     Młodzi wolontariusze uczestnicząc w codziennej pracy placówki, poznają specyfikę pracy nauczyciela, wychowawcy, opiekuna, poznają metody i warsztat pracy pedagogów. Przyglądając się temu, uczą się organizować swój warsztat pracy, rozwijają kompetencje językowe, poznają  kulturę, historię i tradycje polskie oraz pozwalają nam poznać swój kraj. Daje to naszym uczniom niepowtarzalną okazję do porozumiewania się w języku obcym. Dla obu stron stwarza to konieczność formułowania myśli i komunikowania się w języku obcym - języku angielskim. Kształtuje również pozytywny stosunek do różnorodności kulturowej, rozwija ciekawość i chęć nauki języków obcych i komunikacji międzykulturowej.