tel: +48 41 367 61 95

Erasmus+ Partnerstwa
 
     Od początku września 2017 roku nasza szkoła jest uczestnikiem programu Erasmus+, w ramach którego realizuje projekt:
 
 
Rozwijanie kompetencji kluczowych poprzez sport
- zaplanowany na lata 2017-2019.
 
 
  Projekt jest skierowanych do uczniów, którzy lubią sport i aktywność fizyczną, ale chcą także rozwijać inne umiejętności (np. czytanie ze zrozumieniem, współpraca w grupie), które pomogą im osiągać sukcesy zarówno w nauce jak i w relacjach interpersonalnych. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia jest zachęcenie uczestników do samodzielnego zdobywania informacji z zakresu dyscyplin sportowych, a następnie przekazywania swojej wiedzy rówieśnikom ze szkół partnerskich. To uczniowie wchodzą w rolę nauczycieli, którzy muszą wykazać się znajomością reguł nietypowych gier zespołowych oraz umiejętnością komunikowania się w języku angielskim. Wspólne dzielenie się wiedzą będzie miało miejsce podczas spotkań międzynarodowych oraz za pośrednictwem technologii multimedialnych.