tel: +48 41 367 61 95

wolontariusz
 
     W roku szkolnym 2019/2020 nasza placówka gości wolontariusza z hiszpańskiej Andaluzji. Juan Jose Morales Velasco ma 25 lat i chce pracować z dziećmi oraz dla dzieci. Jest uczestnikiem projektu "Wolontariusze dla Solidarności", którego głównym celem jest budzenie solidarności, poczucia odpowiedzialności za innych i gotowości poświęcenia się dla wspólnego dobra. Juan chce promować postawy solidarności wśród dzieci i młodzieży, zwiększać ich zaangażowanie w działania solidarnościowe. Poprzez działania wolontariackie chce wzbudzić  ich zaufanie i empatię w stosunku do osób spoza lokalnego środowiska, a przez to zapobiegać radykalizacji i uprzedzeniom.  
 
      Projekt "Wolontariusze dla Solidarności"  umożliwia  obustronny rozwój kompetencji tzn. odpowiednie kompetencje rozwijają zarówno osoby zaangażowane w projekt tj. dzieci, młodzież, pracownicy szkoły, rodzice  jak też sam wolontariusz w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.
 
     Juan Jose Morales Velasco chce być nauczycielem. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, był instruktorem sportowym.
 
      Naszym zadaniem jest pokazać mu pracę nauczycieli, wychowawców i pedagogów w Polsce, rozbudować jego warsztat, zaangażować w działania formalne i nieformalne szkoły, pokazać  jak można  uczyć i jak pracować z dziećmi w różnym wieku. Wolontariusz chce uczyć języka hiszpańskiego, uczestniczyć w lekcjach języka angielskiego i wychowania fizycznego. Uatrakcyjni swą pracą zajęcia świetlicowe, biorąc udział w hiszpańsko?angielskich zabawach językowych oraz polsko-hiszpańskich grach i zabawach z piłką.  Laboratorium  Pierwszoklasisty  dla naszych maluchów zostanie wzbogacone językiem hiszpańskim. A Juan oprócz wiedzy przyrodniczej, będzie rozwijał również swe kompetencje informatyczne. Z naszymi uczniami będzie poznawał historię naszej małej i dużej ojczyzny, odwiedzi  ciekawe miejsca i spotyka ciekawych ludzi. Wiemy, że zdobyte doświadczenie ułatwi mu znalezienie wymarzonej pracy.