tel: +48 41 367 61 95

Projekt Erasmus+
 
 
     W  roku szkolnym 2017/2018 nasza placówka realizuje projekt "Erasmus +" - Mobilność Młodzieży.  
 
     Wolontariat Europejski realizowany w ramach projektu Erasmus + "Młodzież" - stwarza młodym ludziom w wieku 17 do 30 lat możliwość zaangażowania się w nieodpłatny i prowadzony w pełnym wymiarze czasu pracy wolontariat  przez okres 12 miesięcy w innym kraju Unii Europejskiej.  
 
    Dzięki kilkuletniej współpracy z Regionalnym Centrum Wolontariatu i pozytywnej opinii Narodowej Agencji jaką uzyskaliśmy w marcu 2017 roku, gościmy w naszej szkole stałych wolontariuszy.