tel: +48 41 367 61 95

E-dziennik
  
 
 Od roku szkolnego 2016/2017 nasza szkoła wprowadziła elektroniczny dziennik lekcyjny UONET+, który jest dostępny pod adresem:
 
 
 
  
   Dla rodziców i uczniów e-dziennik jest bezpłatny. Rodzice i uczniowie, by uzyskać dostęp do konta, powinni przekazać wychowawcy swój adres e-mail. Po wprowadzeniu adresów do bazy systemu będzie można zakładać konto.
 
 
 
 
Więcej informacji:
 
 
 


 
 
 
    Ewentualne pytania czy problemy dotyczące e-dziennika należy zgłaszać w sekretariacie szkoły lub na adres r.januchta@sp15.kielce.eu