Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach/ Oferta szkoły » Biblioteka

tel: +48 41 367 61 95

Biblioteka

 
GODZINY PRACY BIBLIOTEKI
 
Poniedziałek   -  800  -  1600
Wtorek              -  800  -  1600
Środa              -  800  -  1515
Czwartek        -  800  -  1600
Piątek             -  800 1515
 
 
NAUCZYCIELE - BIBLIOTEKARZE:
        w roku szkolnym 2017/18

mgr Barańska Elżbieta
mgr Gola Małgorzata
 
 
REGULAMIN KORZYSTANIA Z ICIM

 KSIĄŻKI Z ZAKRESU PROFILAKTYKI
PEDAGOGIZACJA RODZICÓW
NOWOŚCI PEDAGOGICZNE
NOWOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  Najważniejsze (wybrane z bardzo wielu) zadania
  w ramach pracy z uczniem i ich realizacja

Gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów:
 
W 2010 roku zakończona została rejestracja księgozbioru w programie do obsługi biblioteki MOL.
 

W roku szkolnym 2011/12 rozpoczęto wypożyczanie księgozbioru przy pomocy programu MOL.

Kształtowanie nawyków obcowania z książką i czasopismem wśród uczniów nauczania zintegrowanego:

 • indywidualna praca z najmłodszymi czytelnikami, 
 • pomoc w doborze odpowiedniej lektury,
 • rozmowy na temat przeczytanych książek i czasopism dziecięcych,
 • aktywizowanie najmłodszych do udziału w konkursach

Kształtowanie nawyków obcowania z książką i czasopismem wśród uczniów na II etapie kształcenia:

 • udzielanie pomocy uczniom w dotarciu do informacji rzeczowych, tekstowych i bibliograficznych z różnych dziedzin wiedzy.

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych i postaw samokształceniowych wśród uczniów klas I - III gimnazjum:

 • udzielanie pomocy w procesie samokształcenia (umożliwienie szybkiego dotarcia do potrzebnych informacji tekstowych i bibliograficznych i multimedialnych).

Praca z uczniem zdolnym:

 • pomoc w wyszukiwaniu materiałów potrzebnych do poszerzania wiedzy,
 • udzielanie informacji rzeczowych i bibliograficznych dla uczestników konkursów.

Praca z uczniem wymagającym pomocy w nauce:

 • pomoc przy odrabianiu prac domowych, 
 • dostarczanie materiałów ułatwiających samokształcenie

Realizacja programu Edukacja czytelnicza i medialna.

Treści w nim zawarte zostały opracowane przez nauczycieli-bibliotekarzy zgodnie z zasadami obowiązującymi w zreformowanej szkole. Zajęcia są prowadzone na wszystkich etapach kształcenia w korelacji z innymi przedmiotami.

Aktywizowanie uczniów do prac na rzecz biblioteki poprzez organizowanie aktywu bibliotecznego:

 • uczestnictwo uczniów w przeprowadzeniu imprez bibliotecznych (pomoc
  w przygotowaniu elementów dekoracji, bezpośredni udział w różnych fazach konkursu),
 • sporządzanie kart do katalogu ilustrowanego, pomoc w pracach w pracach techniczno-introligatorskich i porządkowych na terenie biblioteki.

Praca opiekuńcza:

 • sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, konkursów, jak również nad uczniami nie uczęszczającymi na lekcje religii i oczekującymi na zajęcia pozalekcyjne.

Organizowanie imprez na forum szkoły jako forma pracy pedagogicznej:

W ramach prezentacji pracy biblioteki i realizacji zadań pedagogicznych nauczyciele-bibliotekarze przygotowują cykliczne imprezy dla uczniów na każdym etapie kształcenia: Pasowanie na czytelnika Biblioteki szkolnej dla uczniów klas pierwszych SP, "Omnibus" dla uczniów klas V-tych, "1 z 10" dla klas gimnazjalnych. Wspólnie z osiedlowym klubem Słoneczko rozpoczęłyśmy cykl "Młodzi literaci".  5 najważniejszych korzyści z czytania

   W dzisiejszym świecie książka nie jest dla naszych dzieci ani jedynym źródłem informacji, ani głównym źródłem rozrywki. Dlaczego zatem wciąż sięgają po książki? Dlaczego nam, rodzicom, powinno zależeć, aby to robiły?

 

 

   Specjaliści zajmujący się rozwojem dziecka w sposób szczególny podkreślają wpływ czytania na aktywizację pięciu obszarów kompetencyjnych: komunikacji, odpoczynku, inteligencji emocjonalnej, koncentracji i emocji.

 

 

Komunikacja
Czytanie poszerza doświadczenia językowe dziecka, rozwija słownictwo, uczy wyrażać myśli i rozumieć sposoby mówienia innych ludzi. Im bogatszy język, tym sprawniejsze wyrażanie własnego zdania, lepsza umiejętność werbalizowania uczuć i potrzeb. Przeczytane w książkach historie uczą dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, odnajdywania zależności i wyciągania własnych wniosków. Jednym słowem, czytanie kształtuje umiejętność samodzielnego myślenia i formułowania myśli - kompetencje niezbędne do właściwego funkcjonowania społecznego.

 

 

Odpoczynek 
Są dzieci, które mają spore trudności ze zrelaksowaniem się, wyciszeniem i odpoczynkiem od nadmiaru stymulacji i wrażeń. Bywają przez to nadmiernie pobudzone i chaotyczne w działaniu. Czytanie książek to jeden z najlepszych sposobów relaksu. Podróż w świat wyobraźni daje wytchnienie i tak potrzebną współczesnym dzieciom ciszę, zwłaszcza po zbyt długim oglądaniu telewizji czy graniu na komputerze.

 

 

 

Inteligencja emocjonalna

Samodzielne czytanie wymaga od dziecka podjęcia wysiłku oraz wytrwania w nim dla osiągnięcia celu (przeczytania książki do końca). Wyrabia w dziecku cierpliwość i umiejętność oczekiwania na nagrodę odroczoną w czasie. Nagrodę tym większą, że osiągniętą wyłącznie własną pracą. Realizowanie przez dzieci zadań z tzw. odroczonym efektem wpływa pozytywnie na rozwój ich inteligencji emocjonalnej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania psychicznego.
 
Nauka samodzielnego czytania jest częścią mądrego wychowania, polegającego między innymi na stworzeniu klimatu, w którym nie wszystko musi być szybko, natychmiast. Kształtuje postawę cierpliwości, skupienia i refleksji nad tym, co się robi.

 

 

 

Koncentracja 
Brak koncentracji u dzieci jest naturalnym zjawiskiem na jednym z etapów rozwoju. Obecnie jednak psychologowie dziecięcy, wychowawcy, a także rodzice napotykają coraz większe trudności w pracy z dzieckiem nad umiejętnością skupiania uwagi. Wynika to z rosnącej liczby bodźców, jaka otacza nas w codziennym życiu. Dzieci bywają niespokojne i nadmiernie pobudzone. Nieumiejętność skupienia się na rzeczach istotnych sprawia, że stają się niepewne siebie i trudno znoszą porażki.  


Ćwiczenie koncentracji uwagi to bardzo trudne zadanie, ale niezbędne do prawidłowego rozwoju intelektualnego. Rodzice i bliscy dorośli powinni wspierać dzieci we wszystkich aktywnościach, które pomagają wydłużać czas koncentracji, szczególnie na tych zadaniach, które wymagają niepodzielności uwagi. Jedną z takich aktywności jest właśnie nauka czytania. Jako rodzice kibicujmy naszym dzieciom w tej nauce. Zamiast sprowadzać czytanie do kolejnej metody stymulującej rozwój dziecka, spróbujmy traktować je jak wartościową zabawę lub rozrywkę, którą przecież w gruncie rzeczy jest. Wspierajmy, cieszmy się z postępów, czytajmy! Nie ma wątpliwości, że czytanie jest niezbędne dla rozwoju naszych dzieci. Na szczęście stanowi jedną z niewielu konieczności życiowych, która jest zarazem przyjemna. Sprzyja harmonijnemu rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu oraz, co najważniejsze dla samego czytelnika, przynosi mnóstwo frajdy! Czytanie książek nie jest lekarstwem na wszystkie trudności naszych dzieci w nauce, ale niewątpliwie jest jednym z najlepszych sposobów na ich uniknięcie. Powtórzę jednak raz jeszcze: czytanie to także świetna zabawa!

 

 

Emocje
Treść książki często staje się pretekstem do rozmowy z rodzicami czy rówieśnikami na ważne dla dziecka tematy.Czytanie odpowiednich książek jest polecane jako forma leczenia psychoterapeutycznego dzieci nieśmiałych, nadmiernie agresywnych, z szeroko pojętymi trudnościami w rozwoju emocjonalno-społecznym. Książka może pomóc zarówno w poznaniu sytuacji, z którymi dziecko się nie zetknęło, jak też posłużyć za temat rozmowy o trudnych emocjach, których samo doświadcza. Czytanie uczy empatii i wrażliwości.

 

 

 

Nauczmy się uznawać za sukces każdą sytuację, w której nasze dziecko samo sięga po książkę: ogląda okładkę, ilustracje, czyta pierwsze słowa, a potem zdania. Propagujmy takie zachowania, okazując zainteresowanie, rozmawiając z dzieckiem o tym, co właśnie obejrzało i przeczytało.

 

 

Pamiętajmy też, że czytanie powinno się kojarzyć dziecku z radością, a nigdy z przymusem, stresem, nudą lub karą. Niektórym rodzicom zdarza się, w odpowiedzi na złe zachowanie dziecka, stosować wariant kary nie ma telewizji będziesz czytać! Kto polubi coś, co musi robić za karę?

 

Wybierajmy do czytania tylko te bajki, które:

 •  Mają sens i są dla dziecka ciekawe
 •  Są napisane lub przetłumaczone poprawną polszczyzną
 •  Są dostosowane do wrażliwości dziecka - nie wzbudzają niepokojów i lęków
 •  Promują pozytywne, godne do naśladowania wzorce zachowań
 •  Uczą szacunku wobec ludzi, innych istot, prawa
 •  Budują pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie

 

Kupując dzieciom zabawki edukacyjne i zapisując je na zajęcia mające rozwijać ich zainteresowania, czasem chyba zapominamy, że czytanie książek także zaspokaja wiele dziecięcych potrzeb, a nam rodzicom ułatwia życie. Umożliwienie dziecku kontaktu z książką nie wymaga przymusu ani nacisku, pozbawione jest trudności organizacyjno-logistycznych, a dzięki niewielkim nakładom finansowym (MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA W BIBLIOTECE) książka znajduje się wprost na wyciągnięcie ręki.

 

 

Dlaczego czytanie jest dzisiaj ważniejsze niż kiedykolwiek w przeszłości?

Wiele dzieci bez umiaru korzysta z komputera, dla wielu z nich jest to najatrakcyjniejsza forma spędzania wolnego czasu. Żyjemy w cywilizacji telewizyjnej; badania naukowe wykazują:

- szkodliwość zdrowotną nadmiernego oglądania telewizji przez dzieci

- telewizja nie rozwija u dzieci myślenia i skraca ich przedział uwagi

- wiele programów wywołuje lęki i niepokój oraz znieczula na przemoc.

- świat jest coraz bardziej skomplikowany,

- lawinowo przyrasta ilość informacji,

- rozwój wiedzy i rynku pracy następuje coraz szybciej - ludzie, którzy nie czytają, nie nadążają za tymi zmianami zostają zepchnięci na margines współczesnego życia.

 

 Pamiętajmy, że czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają!

- nie potrzeba tytułów naukowych, ani drogiego sprzętu, by czytać dzieciom;

- książki można wypożyczać, wymieniać również kupować na przecenach

- nie trzeba dobrej dykcji, by być najlepszym nauczycielem czytania dla swego dziecka

 

Czytanie jest swego rodzaju antidotum przeciwko wielu niepożądanym wpływom dla umysłu i psychiki dziecka ze strony współczesnej cywilizacji

 

Bibliografia:

Papuzińska J. - Książki, dzieci, biblioteka : z zagadnień upowszechniania czytelnictwa i książki dziecięcej, Warszawa : Fundacja "Książka dla Dziecka", 1992.

 

 

Opracowanie:

Elżbieta Barańska

Elżbieta Borowska