tel: +48 41 367 61 95

Warsztaty profilaktyczne

 
 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH
 
 
 
 
 
 
 5.05.2017r.  - dyżur doradcy zawodowego
w godzinach 10.30 - 12.45 (pokój pedagoga)
 
 
 
 
 
 
FIRMA JOHNSON & JOHNSON
 
 
 
 
      Program umożliwia dziewczętom lepsze poznanie własnego ciała, zachodzących w nim przemian biologicznych oraz zasad właściwej higieny osobistej. Propaguje nawyki prozdrowotne.
 
 


 
 

 

MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH  

 

 

 

 

 

      Zajęcia mają na celu przedstawienie uczniom technik relaksacyjnych i pozwalających zmniejszyć napięcia związane ze egzaminem.
 
 
 
 
     Program ma uwrażliwiać na przemoc rówieśniczą, rodzinną oraz promować zachowania prospołeczne oparte na szacunku i wzajemnej życzliwości,  pozbawione agresji i przemocy, Wskazuje na konieczność reagowania. Zaznajamia z różnymi formami i instytucjami na terenie Kielc, do których można się zwrócić o pomoc. 

 

 

 

 
 
 
 
 
      Zajęcia mają na celu naukę właściwych metod zastępujących agresywne postępowanie.

 

 

 


 

 

 POLICJA

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy zostaną zapoznani z negatywnymi skutkami  używania  dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych.

 

 

 


 

 

STRAŻ MIEJSKA

 

 

 

 

 

Uczestnicy poznają obowiązujące przepisy prawne dotyczące postępowania ws. nieletnich - wyłączenie odpowiedzialności, procedury dotyczące postępowania z nieletnimi sprawcami wykroczeń i przestępstw.

 

 

 

FUNDACJA RAMPA KIELCE 

 

 

 

 


 "Odkryj prawdę"

 

KLASA

Data

Godziny

1b

23.11.2016

8.50 - 11.20

1d

24.11.2016

8.50 - 11.20

 

 

Zajęcia mają  na celu przekazywanie informacji o uzależnieniach. Dostarczają uczniom informacji o substancjach zmieniających świadomość; uczą porozumiewania się, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz budowania pozytywnego obraz samego siebie.