Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach/ Gimnazjum » Warsztaty profilaktyczne

tel: +48 41 367 61 95

Warsztaty profilaktyczne
ROK SZKOLNY 2017/2018
 
 
 
 

 
 
MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH  
 
 
 
 
 
            Uczniowie poznają techniki odprężania i odreagowywania stresu.
 
  

 
 MIEJSKI ZESPÓŁ PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNYCH
 
 
 
 
      Program ma uwrażliwiać na przemoc rówieśniczą, rodzinną oraz promować zachowania prospołeczne oparte na szacunku i wzajemnej życzliwości, pozbawione agresji i przemocy. Wskazuje na konieczność reagowania. Zaznajamia z różnymi formami i instytucjami na terenie Kielc, do których można się zwrócić o pomoc.
 
 

 
 
 IV KOMISARIAT POLICJI
 
  
      Uczniowie dowiedzą się jakie są zagrożenia w sieci i poznają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.  Zdobędą wiedzę z zakresu przepisów prawa, a także poznają sankcje za ich naruszenie.
 
 

 
 
 
 FUNDACJA RAMPA KIELCE 
 

 
 
     Zajęcia mają  na celu przekazywanie informacji o uzależnieniach. Dostarczają uczniom informacji o substancjach zmieniających świadomość; uczą porozumiewania się, rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji oraz budowania pozytywnego obrazu samego siebie.
 
 

 

 STRAŻ MIEJSKA
 
 
     Uczestnicy poznają obowiązujące przepisy prawne dotyczące postępowania w sprawie nieletnich - wyłączenie odpowiedzialności, procedury dotyczące postępowania z nieletnimi sprawcami wykroczeń i przestępstw.