tel: +48 41 367 61 95

Gimnazjum
Test diagnozujący w klasach trzecich gimnajum
05.09.2018

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - 28.11.2018 r.

Historia i wiedza o społeczeństwie - godz. 9.00
Język polski - godz. 11.00
CZĘŚĆ MAT-PRZYR -  29.11.2018 r.
Przedmioty przyrodnicze - godz. 9.00
Matematyka - godz. 11.00 
JĘZYK ANG/JĘZYK NIEM - 30.11.2018 r.
Poziom podstawowy - godz. 9.00
Poziom rozszerzony - godz. 11.00
Klasyfikacja w gimnazjum 2017/2018
19.06.2018
Oto wyniki naszej ciężkiej pracy w roku szkolnym 2017/2018
 
Zdobyliśmy 435 - ocen wzorowych, 1020 - ocen bardoz dobrych, 1092 - ocen dobrych,
926 - ocen dostatecznych, 530 - ocen dopuszczjacych, 8 - ocen niedostatecznych
 Średnia naszej szkoły - 3,96
 
Podsumowanie pracy SU w gimnazjum
19.06.2018
    Rok szkolny 2017/18 już prawie za nami. Apel podsumowujący działalność SU odbył się 15 czerwca. W naszej szkole wiele się działo, organizowaliśmy i braliśmy udział w wielu ciekawych apelach i wydarzeniach.