tel: +48 41 367 61 95

Gimnazjum
Wyniki I półrocza roku szkolnego 2017/2018
13.01.2018
Koniec pierwszego półrocza obecnego roku szkolnego. Otrzymaliśmy łącznie:
288 ocen celujących, 859 ocen bardzo dobrych, 1016 ocen dobrych, 1014 ocen dostatecznych, 597 ocen dopuszczających i 54 ocen niedostatecznych.
Średnia szkoły - 3,76. Mogło być lepiej!
 

Informacja - konkurs
12.01.2018
 
   Informujemy, że uległy zmianie terminy planowanych konkursów karnawałowych.
Small Ball
11.01.2018
   W środę (10 stycznia) odbyło się w naszej szkole spotkanie z panem Januszem Smolińskim twórcą gry smolball. Jest to dyscyplina sportu, która odegra  kluczową  rolę w  projekcie  Edukacja poprzez sport realizowanym w ramach programu Erasmus+.