tel: +48 41 367 61 95

Samorząd uczniowski

Gimnazjum  nr 6
im. Tadeusza Kościuszki


 

PREZYDIUM 2017/2018

 

Gabriela Grabda - klasa III d

 

Izabela Łos - klasa II e

 

Alicja Wryk - klasa II e

 

 

Kamil Durlik - klasa  II e

 

 
 
 
 
   W roku szkolnym 2017/2018  działania Samorządu  Uczniowskiego podzielona są na trzy sekcje nad którymi opiekę sprawują wyznaczeni nauczyciele:
 
Imprezy szkolne:
mgr Monika Taszłow, mgr Edyta Salwa, mgr Monika Okrutny, mgr Agnieszka Godzik - Gad, mgr Julita Góralska - Godek, mgr Małgorzata Szałapska, mgr Patrycja Wolak - Legieć 
 
Wolontariat:
mgr Monika Łodej, mgr Elżbieta Barańska, mgr Lucyna Prędka, mgr Marzena Bieniek, mgr Małgorzata Gola
 
Wyjazdy zagraniczne:
mgr Agnieszka Godzik - Gad, mgr Julita Góralska - Godek, mgr Elwira Jama