tel: +48 41 367 61 95

Statystyczny gimnazjalista
WSTĘP
 
Jaki jest typowy gimnazjalista z naszej szkoły? Czym się interesuje, co go zachwyca, a co zniechęca? Jak go widzą nauczyciele, a jak koledzy? Jakiego jest wzrostu, ile czasu dziennie poświęca na naukę, a ile na rozrywki?

Spróbujcie znaleźć odpowiedzi na pytania, które bywają tajemnicą zarówno dla dorosłych, jak i znajomych młodego człowieka.
 
 

ZADANIE

Wyobraź sobie, że należysz do zespołu statystyków. Wspólnie macie znaleźć odpowiedź na pytanie "Jaki jest statystyczny gimnazjalista uczęszczający do naszej szkoły?"


 
PRZEBIEG PRAC
 
1. Podział klasy na grupy zadaniowe.

2. Wybór lidera w każdej grupie.

3. Ustalenie harmonogramu działań, przekazanie jego kopii opiekunowi projektu, a następnie, trzymając się ustalonych terminów, realizacja poszczególnych zadań. Uwaga - zadania należy podzielić między siebie, tak by każdy członek zespołu miał porównywalną ilość pracy.
 
4. Podpisanie kontraktu na wykonanie projektu.
 

 
SZCZEGÓŁY

- przygotowanie ankiety, dzięki której poznacie jak najwięcej informacji o gimnazjalistach (ankieta powinna zawierać pytania, dzięki którym poznacie minimum 5 cech gimnazjalisty, w tym informacje, które da się określić liczbą)

- przeprowadzenie ankiety pośród określonej grupy nastolatków (minimum 30 osób)

- analiza zebranych informacji (przedstawienie ich w tabelach, obliczenie mody, mediany, średnich arytmetycznych lub rozstępu danych itp.)

- przedstawienie danych na diagramach lub wykresach (można je sporządzić ręcznie bądź przy pomocy programów komputerowych)

- prezentacja wyników pracy zespołu na forum klasy (forma prezentacji dowolna, czas trwania około 5 minut).

 
 
OCENIANIE
 
Po prezentacji danego zespołu pozostali uczniowie oraz nauczyciel-opiekun projektu przyznają punkty zgodnie z poniższymi kryteriami:

Punkty zostaną przeliczone na procenty i nauczyciel wystawi ocenę zgodnie z procentowymi kryteriami oceny stosowanymi w naszym gimnazjum.
 

 
TERMIN WYKONANIA: 5 października 2015
 

 
POWODZENIA!