tel: +48 41 367 61 95

Ogłoszenia

2018/2019

 

 Zapraszamy do kolejnej edycji
ogólnopolskiego konkursu ALFIK
oraz
międzynarodowego konkursu BÓBR
 
 
 

 
 
   Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w konkursie plastycznym, którego celem jest ukazanie piękna polskiej jesieni. Waszym zadaniem jest wykonanie pracy, która pokaże barwy jesieni

Format pracy: A4, technika wykonania: dowolna. 
Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę. 
Na Wasze prace czekamy do 30 X. 
Sposób opisania pracy: nazwisko i imię, klasa. 
Prace przyjmują p. Monika Okrutny i p. Alina Bugaj-Ronduda.

 


 

 

Testy diagnozujące w klasach trzecich gimnazjum

 

CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA - 28.11.2018 r.

Historia i wiedza o społeczeństwie - godz. 9.00

Język polski - godz. 11.00

 

CZĘŚĆ MAT-PRZYR -  29.11.2018 r.

Przedmioty przyrodnicze - godz. 9.00

Matematyka - godz. 11.00 

 

JĘZYK ANG/JĘZYK NIEM - 30.11.2018 r.

Poziom podstawowy - godz. 9.00

Poziom rozszerzony - godz. 11.00

 


 

 

 

Archiwum ogłoszeń