tel: +48 41 367 61 95

Zebrania z rodzicami
15.01.2018
Zebranie podsumowujące
I półrocze roku szkolnego 2017/2018
środa 17.01.2018r
klasy  0 - III  SP


18:00

klasy IV - VII SP


16.30

klasy II - III GIM


16.30

                    Zapraszamy!
Czas podsumowań...
14.01.2018
     Koniec półrocza to ważny czas na analizę i podsumowanie pracy. Wystawiane są wówczas oceny, weryfikowane działania dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne, a także formułowane wnioski i rekomendacje do dalszej pracy...
Wyniki I półrocza roku szkolnego 2017/2018
13.01.2018
Koniec pierwszego półrocza obecnego roku szkolnego. Otrzymaliśmy łącznie:
288 ocen celujących, 859 ocen bardzo dobrych, 1016 ocen dobrych, 1014 ocen dostatecznych, 597 ocen dopuszczających i 54 ocen niedostatecznych.
Średnia szkoły - 3,76. Mogło być lepiej!