tel: +48 41 367 61 95

Rodzinny Konkurs Plastyczny

Format i technika pracy dowolne.

Oceniane będą:

·    pomysł,

·    wrażenie estetyczne,

·    kolorystyka,

·    precyzja wykonania

 

Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

 

Termin oddawania prac:   

  20 marca 2013r.