tel: +48 41 367 61 95

Cykliczne zajęcia/warsztaty muzealne

Wzorem lat ubiegłych uczniowie klas 0-3 chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez instytucje kulturalne: Muzeum Narodowe w Kielcach /Pałac Biskupów Krakowskich, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur, Muzeum Zabawek i Zabawy, Muzeum Wsi Kieleckiej czy Muzeum Diecezjalne w Kielcach.

Głównym koordynatorem tych wyjść jest   p. mgr Małgorzata Wójcik-Maziarek.

Od września 2012 r. dzieci klas młodszych wzięły udział w bardzo ciekawych zajęciach edukacyjno- warsztatowych:

-„Tajemniczy  ogród” – Pałac Biskupów Krakowskich ,

-„Kleksografia” – Muzeum Lat Szkolnych ST. Żeromskiego ,

-„Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach”- Muzeum Dialogu Kultur ,
-„Dlaczego różnimy się od siebie ?”- Muzeum Dialogu Kultur,

-„Czy w igloo jest zimno?"- Eskimosi naród północy”- Muzeum Dialogu Kultur,

-„Potomkowie   faraonów i zagadki Sfinksa”- Muzeum Dialogu Kultur.

 

               Na następne miesiące również są zaplanowane zajęcia edukacyjno-warsztatowe, które dają szansę naszym podopiecznym możliwość obcowania ze sztuką i historią w niepowtarzalnej atmosferze .
W sposób niekonwencjonalny przyswajają wiedzę i umiejętności z zakresu wielu dziedzin życia , nauki , kultury. Na zajęciach dzieci uczą się  tolerancji, poznają kontynenty ,tradycje świąteczne i wiele innych ciekawych rzeczy .

 

               Uczniowie nasi z dużym powodzeniem biorą udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje, m.in.: Muzeum Narodowe w Kielcach , Urząd Marszałkowski w Kielcach czy Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Chętnie uczestniczą i prezentują swe prace na wystawach, zdobywają wiele nagród i wyróżnień.

               Wszystkie te osiągnięcia są możliwe dzięki zgodnej współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlicy.

Na zdjęciach -„Potomkowie faraonów i zagadki Sfinksa”- Muzeum Dialogu Kultur.
Galeria zdjęć