tel: +48 41 367 61 95

I Szkolny Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces"

 Cele konkursu:

  1.  Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego solistów.
  2.  Umożliwienie młodym wokalistom konfrontacji ich osiągnięć.
  3.  Wyłonienie najlepszych wykonawców oraz ich dalsza promocja.

 Uczestnicy - soliści:

I kategoria   - klasy O – III SP

II kategoria  - klasy IV – VI SP

III kategoria  - klasy I-III GIMNAZJUM

 

I  ETAP KONKURSUELIMINACJE WSTĘPNE

1. Zgłoszenia uczestnik dokonuje w świetlicy szkolnej u pani mgr Agnieszki Król

do dnia 8 marca 2013roku.

2. Soliści w eliminacjach wstępnych prezentują 1 utwór  dostosowany do wieku uczestnika.

3. Eliminacje wstępne odbędą się w dniach od 13-15marca 2013roku.

 II ETAP KONKURSU PÓŁFINAŁ

1. Laureaci eliminacji wstępnych wezmą udział w półfinale w dniu 20 marca2013 roku.

 KONCERT GALOWY

Finał konkursu odbędzie się 21 marca 2013r. o godz. 9.45 w jadalni szkolnej.

Kryteria oceny i nagrody:

1. Jury oceniać będzie dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych, walory głosowe, własną interpretację piosenki, muzykalność, indywidualność artystyczną.

 2. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe.

 3. Miejsca od I-III nagrodzone będą nagrodami rzeczowymi.

Główną  nagrodą  

GRAND PRIX   I edycji Konkursu Piosenki
„Wygraj Sukces”

będzie bilet dla 2 osób do kina na wybrany przez zwycięzcę film,

oraz odtwarzacz DVD