tel: +48 41 367 61 95

Lekcje w kieleckich muzeach

 
Wzorem lat ubiegłych uczniowie klas 0,1,2,3 chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez Muzeum Narodowe w Kielcach (Pałac Biskupów Krakowski, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego , Muzeum Dialogu Kultur ) , Muzeum Zabawek I Zabawy  w Kielcach , Muzeum Wsi Kieleckiej czy Muzeum  Diecezjalne w Kielcach. 
Od września 2012 r. dzieci klas młodszych wzięły udział w bardzo ciekawych zajęciach edukacyjno- warsztatowych, między innymi: -„Tajemniczy  ogród” – Pałac Biskupów Krakowskich ,-„Kleksografia” – Muzeum Lat Szkolnych ST. Żeromskiego ,-„Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach”- Muzeum Dialogu Kultur ,-„Dlaczego różnimy się od siebie ?”- Muzeum Dialogu Kultur,-„Czy w igloo jest zimno?- Eskimosi naród północy”- Muzeum Dialogu Kultur,-„Potomkowie faraonów i zagadki Sfinksa”- Muzeum Dialogu Kultur. Na następne miesiące również są zaplanowane zajęcia edukacyjno-warsztatowe, które dają szansę naszym podopiecznym możliwość obcowania ze sztuką i historią w niepowtarzalnej atmosferze . W sposób niekonwencjonalny przyswajają wiedzę i umiejętności z zakresu wielu dziedzin życia , nauki , kultury. Na zajęciach dzieci uczą się  tolerancji, poznają kontynenty ,tradycje świąteczne i wiele innych ciekawych rzeczy .  Uczniowie nasi z dużym powodzeniem biorą udział w konkursach organizowanych przez różne instytucje, m.in. : Muzeum Narodowe w Kielcach , Urząd Marszałkowski w Kielcach czy Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. Chętnie uczestniczą i prezentują swe prace na wystawach, zdobywają wiele nagród i wyróżnień.Wszystkie te osiągnięcia są możliwe dzięki zgodnej współpracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlicy.
 Małgorzata Wójcik-Maziarek Galeria zdjęć