tel: +48 41 367 61 95

Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

Pasowanie na ucznia klasy I kończy proces adaptacyjny pierwszoklasistów i rodziców w nowym środowisku, jakim jest szkoła. Adaptacja dotyczy zarówno dzieci, jak i  ich bliskich. Dzieci w tym czasie przyzwyczaiły się i zaakceptowały nową sytuację. Poznały swoją panią, koleżanki i kolegów z klasy. Dlatego też w naszej szkole 27 września 2012 roku odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania na uczniów. W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie klasy I A z wychowawczynią, panią mgr Anną Łysak, oraz uczniowie klasy I B z wychowawczynią , panią mgr Anną Dziadowicz. W obecności dyrekcji szkoły oraz swoich rodziców i bliskich pierwszoklasiści ślubowali: być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu, godnie reprezentować naszą szkołę. Po oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Na zakończenie imprezy zebrani wysłuchali życzeń od pani dyrektor i rodziców, którzy wręczyli dzieciom kubki z pamiątkowym zdjęciem i przybory szkolne.
Uroczystość zapewne na długo pozostanie w pamięci uczniów jak i ich najbliższych.
 
Anna Łysak