tel: +48 41 367 61 95

Świętokrzyskie - moja mała ojczyzna

 
    Świętokrzyskie - moja mała ojczyzna, to lekcja historii, w której uczestniczyli uczniowie kl. Va. Była to "żywa historia" - z mapami, eksponatami, metodami aktywizującymi z  uwzględnieniem form nauczania interaktywnego.
   Zajęcia odbyły się w budynku dawnego kieleckiego więzienia. Tutaj, przez ponad 150 lat, przetrzymywano, torturowano i zabijano polskich patriotów. Spotkanie przybliżyło nam historię tego miejsca i pobudziło do refleksji.Galeria zdjęć